Wie wij zijn

Wij zijn Olga Louise Plokhooij en Raymond Witvoet. Vanuit Wisdom Travellers begeleiden we sinds 2015 reizen die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling.

Olga heeft helder zicht op oorspronkelijkheid en begeleidt dialogen over wezenlijke thema’s. Of dat nou persoonlijke, organisatorische of maatschappelijke vraagstukken zijn. Zij ondersteunt mensen in het durven navigeren op hun eigen-wijsheid en visualiseren van hun droom. Door stevig te staan en zonder oordeel te luisteren en bevragen, nodigt zij mensen uit een stap verder te gaan in het openstellen van hun hart en geest en vanuit daaruit verbinding te maken met zichzelf, anderen en diepere lagen van bewustzijn.

Raymond co-creert settingen waar individuele en groep bewustzijnsontwikkeling plaats kan vinden en wordt er blijven als mensen een stap kunnen zetten in hun ontwikkeling. Hij houdt ervan om op reis te zijn met mensen omdat de verdiepende gesprekken die tijdens het reizen plaats vinden vaak van blijvende waarde zijn. Het zorgen van de juiste randvoorwaarden heeft zijn aandacht omdat het essentieel is voor vertrouwen en veiligheid.

Olga

Mensen en organisaties begeleiden die bijdragen aan een duurzame, participatieve samenleving is wat mij drijft. Gelijkwaardig, wederkerig en rechtvaardig zijn daarbij belangrijke waarden. Ik deed en doe mijn ervaring op als strategisch adviseur, trainer, dialoogbegeleider en coach in het  bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke coalities en internationale samenwerking.

Zelf de weg naar binnen blijven gaan, is voor mij de manier om waardevolle bijdrage aan mijn omgeving en de maatschappij te leveren. Afstemming op de bedoeling en wat er wil ontstaan. Stichting Nederland in Dialoog, WORLD=U, 7 Days of Inspiration, Moslimjongeren Amsterdam, Oranje Fonds Groeiprogramma, het jongeren programma WORLD=U en Nieuwe Sociale Praktijk zijn uitingsvormen van deze bijdrage.

Deze (levens)ervaringen vertaal ik naar begeleiding van mensen en organisaties die uiting zoeken voor het besef dat de nieuwe economie circulair is, de mens centraal staat, we allemaal leiderschap over ons eigen specifieke stuk dienen te nemen en er geen schaarste maar overvloed is.

Ik adviseer vanuit Spirit of the Age en geef dialoogtraining vanuit Leerweg Dialoog. Opdrachtgevers zijn onder andere de SER, Rabobank, UWV, Rijkswaterstaat, VO-Raad, RVO NL, CAOP, Heldcare, Ministerie van VenJ, Ministerie BZK en De Baak waar ik trainer ben bij het Young Executive Programma en High Performance Leadership.

Raymond

Met een professionele carrière van meer dan 20 jaar, breng ik een ruime ervaring met zeer diverse managementvraagstukken. Complexe fusietrajecten, strategische en organisatorische ontwikkeling, ingrijpende reorganisaties, alles kwam voorbij bij de begeleiding van een grote reeks MKB-bedrijven. Innovatie en sociaal ondernemen zijn mijn expertise gebieden.

De afgelopen jaren heb ik mij toegelegd op persoonlijk leiderschap en intrinsieke motivatie. Mijn bijdrage ligt daarmee vooral op het succesvol helpen vormgeven en inrichten van organisaties, waarbij de resultaten, de menselijke maat en de toekomstbestendigheid een bepalende rol spelen.

Als voormalig Nederlands kampioen snowboarden weet ik uit eigen ervaring dat voor een optimale performance plezier enorm belangrijk is en hoe dit de intrinsieke motivatie voedt en flow mogelijk maakt. In de pionierstijd van het internet bij World Online, ben ik zeer vertrouwd geraakt met snel veranderende omgevingen, steeds wijzigende businessmodellen en het structureel monitoren van de juiste financiele basis. Uit mijn tijd als organisatie adviseur breng ik, naast ruime coachingservaring, een breed arsenaal aan modellen en methodieken mee zoals bijvoorbeeld Lumina Spark en dialoog.

In combinatie met een groot netwerk, mijn sterke conceptuele, inspiratiegedreven, ongedwongen en behoedzame eigenschappen weet ik waar nodig bruggen te bouwen en altijd een veilige ruimte ruimte te creëren waarin individuen en teams stappen kunnen zetten om te excelleren.