Bouwstenen in de reizen

Afstand

Door te reizen nemen je letterlijk afstand. Dit is vaak nodig om ook figuurlijk afstand te kunnen nemen van het vraagstuk waar je je in wilt verdiepen, van overtuigingen, patronen of wellicht identificatie met een rol.

Bedding

Een goede bedding is essentieel voor het ervaren een veilige ruimte om je te openen en zelfreflectie aan te gaan.  Het vraagt om een zorgvuldige opbouw en helderheid over de omgang met elkaar. Wij hebben beiden ruimschoots ervaring met het creëren van een zuivere en stevige bedding voor persoonlijke ontwikkeling en zullen samen met de deelnemers aandacht besteden aan de opbouw ervan.

Reflectie en beweging

Onze reizen zetten je door te vertragen en verstillen ook letterlijk en figuurlijk in beweging. De combinatie van rust, stilte en dialoog zorgen voor en veilige en zuivere setting om te reflecteren en uit te wisselen. Door te wandelen, ontspannen en experimenteren, komen we in beweging en kan je je inzichten integreren.

Spiegels

Als begeleiders bevragen en bespiegelen we met oprechte aandacht en liefde voor iedere deelnemers. Ook nodigen we deelnemers uit om elkaar te bevragen en waar gewenst feedback te geven. Echte aanwezigheid en je openstellen voor input van je reisgenoten, is een krachtige manier om grote stappen te zetten in je persoonlijke ontwikkeling.

Bestemming

Onze bestemmingen worden zorgvuldig uitgekozen op de connectie die je er kunt maken met de natuur. In de natuur zijn, nodigt uit om  dichter bij je eigen natuur te komen. Door er in het programma bewuste aandacht voor te maken wordt het een integraal onderdeel van de beleving en kunnen de lessen die natuur ons geeft, worden meegenomen in de ontdekkingstocht.

Elementen

We werken graag met de elementen aarde, water, vuur en lucht. Elk element kent zijn eigenschappen, eigenschappen die tijdens elke reis aan bod komen omdat ze door de taal die er aan gegeven is duiding en richting geven. Taal blijft een nauwe toegangspoort tot de wereld die erachter verscholen ligt maar het kan enorm helpen om de beleving een plek te geven.

Vormen

We werken onder andere met meditatie, dialoog, het transformatiespel, stilte wandelingen, waarnemingsoefeningen, het medicijnwiel, het Wilde Woud tarot en persoonlijke coaching. Vanuit het principe dat alles informatie is die door de interpretatie en verwondering van de deelnemer kan bijdragen aan de verdieping van het persoonlijke onderzoek.