Reis op maat

Hoe goed ken jij je collega’s? Weet je van elkaar waar passies zitten? Kennen jullie elkaars familieverhaal of achtergrond? Vaak kennen we wel een paar verhalen maar verder dan het oppervlakte komt het niet zo vaak. Het is juist op de diepere lagen waar de sleutels voor succesvolle samenwerking liggen. Het verleden en zaken als initieel, cognitief en affectief vertrouwen. Als team begint het bij deze basis en dat is vertrouwen, dat komt er alleen als je elkaar beter leert kennen.

Ik

“Mens ken uzelf” Deze tekst stond al op de tempel van Delphi ruim 2400 jaar geleden. De sleutel voor samenwerking ligt voor een groot deel besloten in zelfkennis. Zelfkennis is vrijwel onmogelijk te realiseren zonder reflectie en met name oprechte zelfreflectie. Er zijn veel ingangen mogelijk tot zelfkennis. Gelukkig zijn er tegenwoordig tools die hierbij kunnen helpen. Voorbeelden zijn onder andere de teamrollen van Belbin of de gedrag, talent en drijfverentesten van Discover. Omdat het ontwikkelen van gemeenschappelijk taal zo belangrijk is om elkaar goed te kunnen verstaan gebruiken wij op de teamreizen deze tools. Goed verstaan is de eerste stap naar vertrouwen.

Wij

Een goed team is meer dan een groep individuen die zichzelf goed kennen, meer dan een groep ikjes. Een goed team weet elkaar moeiteloos te vinden op elkaars kracht en talent zodat ontmoeten ont-moeten wordt en er van de af en toe functionele want verhelderende plek der moeite bewogen wordt naar de moeiteloosheid van flow. Met de basis vertrouwen kan er dan gewerkt worden aan de veiligheid om te samen te werken. Intrinsieke motivatie is hierbij een essentieel onderdeel want als er vertrouwen en veiligheid is en mensen durven, mogen en kunnen hun intrinsiek gemotiveerde talent laten zien, dan pas is er ruimte om te excelleren.

Purpose

Samen de essentie (opnieuw) ontdekken en samen deze essentie (opnieuw) vormgeven, het zijn belangrijke vervolgstappen naar een beter team. Of je nou in de de laatste ontwikkelingen in psychologie kijkt, naar de laatste management boeken, naar de Why-How-What van Simon Sinek of de basis van motivatie, een goed zingevend doel helpt elke organisatie en daarmee elk team. De belangrijkste vraag die daarbij vaak gesteld wordt is hoe je dat doel zou kunnen bereiken. In de afstemming over het doel en het plan om daar te komen is bij de meeste teams nog veel winst te behalen. De sleutel ligt besloten in de gezamenlijke rust om de wijsheid van de groep te ontsluiten.

VEILIGHEID

Het grote verschil tussen een individuele reis en een teamreis is dat het team elkaar de week na de reis weer op het werk tegenkomt. Meer van elkaar zien betekent ook meer van elkaars kwetsbaarheden zien. Dat vraagt andere aandacht voor het aspect onderlinge veiligheid op de reis maar nog meer aandacht hiervoor na de reis. Tijdens de week wordt hier regelmatig tijd voor gemaakt.

MAATWERK

Teamreizen zijn maatwerk. Elk team is anders, heeft een eigen achtergrond, een eigen geschiedenis, een eigen doel. Elke organisatie heeft een eigen wensen ook. Dat vraagt vaak een andere voorbereiding , soms een specifieke lokatie en meestal en eigen programma. Het begint allemaal bij de vraag of je bereidt bent om in je team te investeren. De volgende fases zijn terug te vinden bij elke reis: verkenning, intake deelnemers, programma reis, reis zelf, nazorg, evaluatie. Neem vrijblijvend contact met ons op zodat we samen kunnen ontdekken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.