ONZE VISIE

Afstand

Door te reizen nemen je letterlijk afstand. Dit is vaak nodig om ook figuurlijk afstand te kunnen nemen van de identificatie met al je rollen.

Bedding

Een goede bedding is een essentiële voorwaarde voor de voor persoonlijke ontwikkeling benodigde kwetsbaarheid. Het vraagt een zuivere opbouw en de nodige ervaring om dat te kunnen realiseren. De ervaring brengen wij enerzijds in vanuit onze eigen persoonlijke ontwikkeling en anderzijds vanuit de individuele coaching en het begeleiden van groepen.

Beweging

Onze reizen zetten je letterlijk en figuurlijk in beweging. Dat in de combinatie met rust, stilte en dialoog zorgen voor en veilige en zuivere setting om de beweging te integreren. Daarnaast is spiegelen met oprechte aandacht door de begeleiders en de aanwezigheid van reisgenoten, een krachtige manier om grote stappen te kunnen zetten in je persoonlijke ontwikkeling.

Bestemming

Onze bestemmingen worden zorgvuldig uitgekozen op de connectie die je er kunt maken met de natuur. Als je dichter bij de natuur komt, kom je ook dichter bij je eigen natuur. Door er in het programma bewuste aandacht voor te maken wordt het een integraal onderdeel van de beleving en kunnen de lessen die natuur ons geeft worden meegenomen in de ontdekkingstocht.

Elementen

Wij werken graag vanuit de klassieke elementen aarde, water, vuur en lucht. Elk element kent zijn eigenschappen, eigenschappen die tijdens elke reis aan bod komen omdat ze door de taal die er aan gegeven is duiding en richting geven. Taal blijft een nauwe toegangspoort tot de wereld die erachter verscholen ligt maar het kan enorm helpen om de beleving een plek te geven.

aarde

gronding-materie-stabiliteit-geduld-volhardend

water

aanpassingsvermogen-stroming-verbinding-creativiteit-emotie

vuur

transformatie-manifestatie-eigenwaarde-passie-energie

lucht

vrijheid-hogere visie-eenheid-ruimte